fbpx

לשירותכם:

04-8811700
אנחנו איתכם גם ב:

צידודים

צידוד פריק מקל על תמרון המשטחים וחוסך זמן שינוע. יש דגמים המותאמים כמעט לכל סוגי המלגזות, הצידודים נשלחים ליעדיהם בעולם להרכבה נוחה על מלגזות ללא צורך בריתוכים.
כושר הרמה של עד 8,000 ק"ג.

ממקמי שיניים

ממקם השיניים מאפשר למפעילי המלגזות להזיז את השיניים במהירות ובאופן מדויק, כדי שיתאימו למידות ממשטחים שונים מבלי לעזוב את כיסאותיהם.

חובקים

תעשיית הנייר זקוקה לטיפול יעיל ללא כל פגיעה בגלילי הנייר, קסקד מציעה קו שלם של חובקים לגליל נייר תוך הפחתת נזק הנובע מהידוק יתר של גלילי נייר ללא קשר לקוטר, משקל או סוג הנייר.

פוש-פול

פוש-פול מאפשר לך לשלוח ולקבל תוצרת למחסן על יריעות החלקה זולות במקום משטחים. המוצרים שבדרך כלל מטופלים עם דחיפה / משיכה כוללים מוצרים כגון שקיות זרעים, מוצרים חקלאיים ומלט; קופסאות מזון, אלקטרוניקה, קוסמטיקה ומשקאות בבקבוקים.

מהפכים

מהפכים מוסיפים תנועה של °360, התנועה היא בשני הכיוונים, מיועד למלגזות. ומשמשים בעיבוד מזון ובייצור להיפוך והשלכת הפסולת.

שינוע קרטונים

חובק קרטונים המיועד לתעשיות אחסנה, משקאות, ותעשיית האלקטרוניקה, חובקי קרטון מאפשרים לחסוך כסף על משטחים, רכש, תחזוקה, משלוח ואחסון. וכן לשפר את ניצול שטח מחסן