fbpx

לשירותכם:

04-8811700
אנחנו איתכם גם ב:
אוטומה אוטומה Autosat

Autosat

Autosat הוא פתרון חדשני לאחסון משטחים אוטומטי.

ה-AUTOSAT הינו "שאטל" אוטומטי המסוגל לנוע בתוך מדפי "דרייב-אין" לאחסון בצפיפות גבוהה. הוא נשלט על ידי משדר רדיו אינטראקטיבי. ה- Autosat מסוגל לטעון, לפרוק ולסדר משטחים במדפי "דרייב-אין", שעד כה הועברו על ידי המלגזה המסורתית. Autosat פועל עפ"י נהלים של FIFO (ראשון נכנס ראשון יוצא) או LIFO (אחרון נכנס ראשון יוצא).

השימוש האופטימאלי ב- Autosat הוא בחדרי קירור בתעשיית מזון, שבהם הטמפרטורות יכולות להגיע עד ל- °30-. בסביבה כזו, מערכות אחסון אוטומטיות מאפשרות להגדיל את מספר המשטחים, ולהפחית את מספר המעברים, כדי לשפר את יחס עלות/תועלת.

FIFO
זו שיטת אחסון המנוצלת בתעשיות המזון והתרופות בשל ניהול מדויק של תאריכי תפוגה. שיטה זו מעדיפה את המשטחים המכילים סחורות שיוצרו קודם לכן, ומכאן מאוחסנים כראשונים. Autosat משתף פעולה בפונקציה זו, המאפשרת אחסון בצד אחד של המידוף ואיסוף מצד אחר. כדי לאפשר זאת שני המעברים הן בצד האחסון והן בצד האיסוף צריכים להיות חופשיים.

LIFO
זו שיטת אחסון עבור מוצרים, שאין להם תאריכי תפוגה, ולכן האופציה הראשונה של ראשון נכנס ראשון יוצא אינה הכרחית. אלא אם כן הלקוח ביקש אחרת.
במקרה של LIFO Autosat מאפשר אחסון ואיסוף מאותו מעבר של מערכת המידוף.

פונקציות סטנדרטיות:
העמסת משטחים – תחילה המפעיל מחזיק את השלט על הגדרה-home. אחר כך מכוון את השלט על ערוץ רדיו להפעלת מלגזה. בשלב הבא, המפעיל מניח את המשטח על Autosat. בוחר בפונקצית הטעינה בשלט הרחוק, והAutosat- מרים את המשטח ומעביר אותו למקום הזמין הראשון ואז חוזר ל-home

פריקת משטחים – ה- Autosatממוקם על הגדרה-home, המפעיל מכוון את השלט להפעלת מלגזה. כשלוחצים על מצב פריקה בשלט הרחוק, ה-Autosat נע לאורך המדף אל המשטח הראשון. מרים אותו ומביא אותו לנקודת home כדי להילקח משם ע"י מפעיל מלגזה. אם המשטח לא נלקח, ה-Autosat לא יכול להמשיך ולהביא משטח נוסף, אלא אם כן נבחרה פונקציית PLUS.

פריקה רציפה – על ידי בחירת הלחצן של פריקה רציפה בשלט הרחוק של ה-Autosat, המפעיל מתחיל פונקציה של פריקת משטח אחר משטח, ללא צורך בבחירת ההגדרה שוב ושוב.

מצב ידני ה-Autosat נשלט אך ורק על ידי משדר הרדיו שלה. כל אחת מהפונקצייות מוסדרות על ידי פקודות בודדות כגון הרם, העבר משטח לאחסנה או פריקה.

שינוי מרווחי האחסון (מ -20 ל 150 מ"מ) – המרחק הסטנדרטי בין המשטחים הוא 40 מ"מ. במקרה של משטחים, שעליהם סחורה העולה על גדותיה, ניתן לשנות את המרווח הזה עד 120 מ"מ באמצעות השלט הרחוק.

פונקציות נוספות:

פריקה רציפה – PLUS – הגדרה זו מאפשרת פריקה מהירה יותר. זה דומה לפונקציה פריקה רציפה, אבל כאן ה-Autosat לא מחכה שהמשטח יילקח. ה-Autosat ימשיך להביא משטח אחר משטח וכך יוצר טור של משטחים הממתינים לשינוע ע"י מלגזה.

דחיסה – PUSH – ה-Autosat מארגן מחדש באופן אוטומטי את ניצול המקומות פנויים במידוף. פונקציה זו היא למצב FIFO.

דחיסה – PULL – ה-Autosat מארגן מחדש באופן אוטומטי את ניצול המקומות פנויים במידוף. פונקציה זו מיועדת למצב FIFO.

רשימת מלאי – הודות לחיישן העליון שלו ה-Autosat מסוגל לספור את המשטחים במדף בודד או במדפים מרובים. המספר הכולל של המשטחים על מדף בודד או בכל המחסן מוצג על הצג של המשדר. חיישן זה שימושי עבור מעברים בינוניים או ארוכים.

UNCOLLISION – פונקציה זו היא מומלצת כשמשתמשים במחסן במספר רב של "שאטלים" בו זמנית. ה"שאטלים" מסוגלים להבחין זה בזה, וכך נמנעת התנגשות. פונקציה זו היא אופטימלית למצב FIFO.

MULTIPALLE – פונקציה זו מבטיחה ניהול תקין וחלק של המחסן. זה מאוד שימושי למשטחים בעלי עומק שונה באותה "תעלה".

תוכנת הדיאגנוסטיקה – במקרה של טעות של ה"שאטל", השלט הרחוק מציג את הקוד של הבעיה

מלגזת דיזל הידרוסטטית לינדה

מבצע סוף שנה
מלגזות דיזל הידרוסטטיות
2-2.5 טון
במחירים שלא תרצו לפספס!

דילוג לתוכן